922true dots bottomright 330true true 800http://caton.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2

Oferta

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

PRAWO CYWILNE

– przygotowanie projektów i weryfikacja umów;
– negocjacje warunków umów w imieniu Klienta
– prowadzenie mediacji;
– negocjowanie i przygotowanie ugód;
– dochodzenie roszczeń o zapłatę.

PROCESY SĄDOWE
– pełne zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi;
– przygotowanie pism procesowych a w szczególności:

 • pozwów;
 • apelacji;
 • odwołań,
 • zażaleń;
 • sprzeciwów;

– skargi na przewlekłość sądów z wnioskiem o przyznanie odszkodowania;

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

– wszczęcie i prowadzenie egzekucji komorniczej przed wybranym komornikiem;
– przygotowanie powództw przeciwegzekucyjnych;
– sporządzanie skarg na czynności komornika;
– wszczynanie i prowadzenie postępowań o wyjawienie majątku dłużnika.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

– tworzenie, przekształcenie i likwidacja spółek;
– przygotowywanie umów i innych dokumentów wymaganych przez KSH;
– rejestracja spółek i zmian w KRS;
– podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółek;
– obsługa zgromadzeń wspólników;
– prowadzenie likwidacji spółek;
– przygotowanie wniosku wraz z kompletną dokumentacją w celu ogłoszenia upadłości;
– zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
-współpraca z notariuszem do obsługi spółek

PRAWO PRACY

– reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy;
– prowadzenie postępowań o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem stosunku pracy;
– przygotowywanie i weryfikacja regulaminów pracy i wynagradzania

PRAWA KONSUMENTÓW

– weryfikacja umów;
– analiza sprawy i przygotowanie pism w sprawie reklamacji i odstąpienia od umowy;
– reprezentowanie konsumentów w sądowych sporach z przedsiębiorcami;
– prowadzenie postępowań ugodowych.

ODSZKODOWANIA

ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „PORADA ON-LINE”

Chcesz się z nami szybko skontaktować?

Wypełnij formularz:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie

Gwarancja sukcesu

caton_49

Współpraca z KANCELARIĄ PRAWNĄ CATON
to współpraca gwarantująca SUKCES!

Nasza oferta

Nasza kancelaria świadczy usługi m.in. :

 • PRAWO CYWILNE
 • PROCESY SĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 • PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH
 • PRAWO PRACY
 • PRAWA KONSUMENTÓW
 • ODSZKODOWANIA

więcej