922true dots bottomright 330true true 800http://caton.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2

Porada online

Usługa porady prawnej on-line ma na celu szybkie wskazanie rozwiązań prawnych i ich ewentualnych skutków w sprawach niezbyt skomplikowanych. Należy zaznaczyć że nie wszystkie sprawy nadają się do procedury on-line, która jest uproszczona i w miarę szybka.Przed skorzystaniem z usługi on-line proszę o zapoznanie się z zasadami korzystania on-line. 

PROCEDURA ZLECENIA USŁUGI ON-LINE

 

1.      Porady prawne on-line są płatne.

2.      Osoba zlecająca wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się stronie „PORADY ON-LINE” i opisuje w nim swoją sprawę, stan faktyczny oraz formułuje pytanie na które chcą uzyskać poradę czy opinię.

3.      W ciągu 24 godzin (licząc dni robocze) na podany adres e-mail osoba zlecająca otrzyma wycenę porady, termin jej realizacji oraz dane potrzebne do dokonania opłaty za usługę on-line.

4.      Wycena usługi jest bezpłatna.

5.      Dokonanie opłaty jest równoznaczne ze zleceniem wykonania usługi  on-line.

6.      Po wpłynięciu środków na konto Kancelarii, Kancelaria realizuje usługę i na wskazany adres e-mail przesyłana jest odpowiedź na pytanie które zostało zawarte w formularzy zgłoszeniowym. Odpowiedź może zostać udzielona również telefonicznie.

7.      Porady prawne on-line sporządzone przez Kancelarię, wykonane są w oparciu  o przedstawiony przez osobę zlecającą za pośrednictwem formularza stan faktyczny oraz dołączone dokumenty i tylko w takim zakresie mogą mieć zastosowanie.

8.      W razie konieczności Kancelaria zwraca się do osoby zlecającej o uzupełnienie przedstawionych danych. W przypadku braku uzupełnienia danych Kancelaria może odmówić wykonania usługi.

9.      W sprawach niejednoznacznych lub o dużym stopniu skomplikowania, Kancelaria będzie informowała osobę zlecającą o braku możliwości wykonania usługi on-line i o celowości spotkania w siedzibie Kancelarii.

10. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane udostępnieniem osobom trzecim treści porady on-line przekazanych im przez osobę zlecającą usługę.

Imię i nazwisko (wymagane)

Nr telefonu

Adres email (wymagane)

Temat

Krótki opis problemu

Chcesz się z nami szybko skontaktować?

Wypełnij formularz:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie

Gwarancja sukcesu

caton_49

Współpraca z KANCELARIĄ PRAWNĄ CATON
to współpraca gwarantująca SUKCES!

Nasza oferta

Nasza kancelaria świadczy usługi m.in. :

 • PRAWO CYWILNE
 • PROCESY SĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 • PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH
 • PRAWO PRACY
 • PRAWA KONSUMENTÓW
 • ODSZKODOWANIA

więcej